ODRŽANA 1. LOŠINJSKA LJETNA ŠKOLA TEHNIČKIH AKTIVNOSTI Ispis
Ponedjeljak, 04 Rujan 2017 12:31

Od 01. do 03. rujna 2017. u dvorani crkve sv. Nikole u Malom Lošinju održala se 1. lošinjska ljetna škola tehničkih aktivnosti. Škola u je vodio predsjednik Zajednice Dorian Božičević, mag. theol., a odvijala se u dvije radionice i to iz osnova robotike i osnova elektrotehnike. Na radionici osnova robotike je sudjelovalo pet polaznika u dobi od 9 do 12 godina, a isto tako i na radionici iz osnova elektrotehnike. Na radionici iz osnova robotike učenici su se upoznali sa mBot robotom i osnovama programiranja robota u programu mBlock dok su se na radionici iz osnova elektrotehnike učenici upoznali sa Arduino UNO mikroprocesorkom pločicom, spajanjem led dioda i drugih komponenata te osnovama programiranja u programu Arduino IDE, a konačni je cilj bio spojiti i isprogramirati semafor za automobile i pješake. Po završetku škole svim je polaznicima uručena pohvalnica za uspješno sudjelovanje na radionicama. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su putem javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije.

 

Robotičari

Elektrotehničari