Home Novosti

Glavni izbornik

Novosti
PDF Ispis E-mail
Petak, 24 Travanj 2015 11:57

U ?etvrtak 23. travnja 2015. u dvorani crkve sv. Nikole u Malom Loinju s po?etkom u 19:00 sati odrana je javna tribina na temu Ima li mjesta za tehni?ku kulturu i astronomiju na otoku Loinju?. Na tribini se okupilo desetak gra?ana, a tribinu su vodili predstavnici udruga tehni?ke kulture Dorian Boi?evi?, mag. theol. (predsjednik Zajednice tehni?ke kulture Grada Malog Loinja i Astronomskog drutva "Leo Brenner" te tajnik Hrvatskog astronomskog saveza), prof. dr. sc. eljko Andrei? (dopredsjednik Astronomskog drutva "Leo Brenner"), Tatjana Kren, prof. (?lanica Nadzornog odbora Hrvatskog astronomskog saveza) i Valter Martinoli? (po?asni predsjednik Astronomskog drutva "Leo Brenner"). Sa tribine su u potpunosti izostali predstavnici lokalne samouprave iako su bili pozvani gradona?elnik, svi vije?nici i sve pro?elnice upravnih odjela to ne ?udi obzirom da lokalna samouprava u posljednje vrijeme ne odgovara niti na slubene dopise koje upu?uju udruge tehni?ke kulture te se odaziva pozivima samo pojedinih udruga, a prisustvovao je predstavnik Turisti?ke zajednice Grada Malog Loinja koji je istaknuo da ?e ove godine Turisti?ka zajednica ipak financirati dio predloenih manifestacija u okviru tehni?ke kulture i astronomije.
Na tribini je ukratko predstavljeno aktualno stanje u tehni?koj kulturi odnosno manjak prostora i sredstava za rad tehni?ke kulture te je istaknuta duga tradicija tehni?ke kulture i astronomije na otoku od za?etka pomorskog kolstva daleke 1780. godine i osnivanja prvo privatne Pomorske kole 1804. godine, Zvjezdarnice "Manora" koja je djelovala od 1893./1894 do 1909. godine pa sve do dananjih dana kroz 20-godinji rad Astronomskog drutva, odravanje Dravnih susreta i natjecanja iz astronomije na otoku Loinju, osnivanje Zajednice tehni?ke kulture 2008. godine i preseljenje sjedita Hrvatskog astronomskog saveza iz Zagreba na otok Loinj 2009. godine. Istaknuto je da su sve udruge tehni?ke kulture zajedno svedene na koritenje samo dva sobi?ka u bivem Domu kulture te da je iz lokalnog prora?una za sve udruge tehni?ke kulture zajedno ove godine izdvojeno svega 50.600 kuna dok se za udruge u sportu ove godine izdvojilo 1.690.000 kuna. Posebno je teka situacija vezano za manjak prostora obzirom da udruge raspolau sa opremom za jednu cijelu informatiziranu u?ionicu, malu zvjezdarnicu, modelarsku radionicu i bibliotekom koja ve? nekoliko godina nije u koritenju i propada radi nedostatka prostora. Predsjednik Zajednice tehni?ke kulture je ukratko prezentirao mogu?nost reorganizacije koritenja prostora u gradu jer prostora za rad udruga ima, ali se isti ne koristi racionalno, dapa?e prostora u gradu ima toliko da nam ?itave zgrade zjape prazne i pomalo se raspadaju.
Nakon uvodnih izlaganja, pro?itana su pisma potpore aktivnostima tehni?ke kulture i astronomije koja su nam poslali Udruga umirovljenika Grada Mali Loinj i nekadanja ravnateljica Osnovne kole Maria Martinoli?a u mirovini gospo?a Margita Nikoli?, prof. te su se u raspravu uklju?ili prisutni gra?ani. Nakon vrlo konstruktivne rasprave zaklju?eno je da je potrebno nastaviti sazivati sastanke gra?ana, predstavnika udruga i lokalne samouprave sve dok se ne postigne konsenzus oko reorganizacije koritenja prostora za rad udruga, a neki od prisutnih gra?ana su se ponudili i privatno postaviti pitanje pojedinim vije?nicima o odnosu lokalne samouprave prema tehni?koj kulturi. Predloeno je da se aktivnosti s podru?ja astronomije probaju vie usmjeriti u turisti?ku ponudu kako bi se pokuale samofinancirati obzirom da je potpora lokalne samouprave nedostatna. Pojedini gra?ani su pitali i za prces povratka i obnove zgrade nekadanje Zvjezdarnice "Manora" koji je bio pokrenut 2005./2006. godine i zatim potpuno stao.


PISMO POTPORE UDRUGE UMIROVLJNIKA GRADA MALI LOINJ

Dajemo punu podrku zahtjevima Astronomskog drutva i Tehni?ke kulture grada Malog Loinja. Postigli su ti mladi ljudi velike rezultate u tehni?koj kulturi, astronomiji i promidbi naeg otoka. Kad bi im se omogu?io koji oni ele osmisliti, bila bi to jo jedna turisti?ka ponuda. Zvjezdarnica je povijest astronomije u Malom Loinju. Osmatra?nica na pomorskoj koli bila bi prvi susret brodovima i jahtama kad ulaze u nau prelijepu luku. Tehni?ka kultura omogu?ava kroz razne radionice i takmi?enja koja organizira djeci da stvaraju.
Zato, molimo nadlene da omogu?e rad astronomiji i tehni?koj kulturi na naem otoku. Pridruujemo se svima koji su protiv gaenja astronomije i tehni?ke kulture na otoku Loinju. Udruga umirovljenika je zahvalna mladima iz astronomskog drutva i tehni?ke kulture jer su nam omogu?ili informati?ko opismenjivanje umirovljenika.

Udruga umirovljenika

PISMO POTPORE G?E. MARGITE NIKOLI?, PROF.

Potovani zaljubljenici u tehni?ku kulturu i astronomiju!

Obzirom da sam ovog svibnja ve? 20 godina u mirovini, ne mogu se sjetiti svakog detalja, ali je lake vidjeti sukus tih doga?anja. Dakle pred nekih 25 godina na vrata moje kancelarije pokucao je Valter Martinoli? i izrazio elju da bi on osnovao Astronomsku grupu pri naoj koli.
On nije imao nastavni?ku diplomu i nije izgledao kao netko tko ?e elokventno zastupati kolu, ali mi je sjaj u njegovim o?ima dao naslutiti da ?e svoje znanje zduno prenositi na u?enike. I, nisam se prevarila.
Valter nije samo okupio u?enike, on ih je toliko dobro pripremao da smo morali prihvatiti i organizaciju prvenstva Hrvatske iz astronomije. Uporni Valter nije dao mira ni meni, ni djeci, ni sebi. Grupa je bivala sve ve?a, a rezultati sve bolji.
Za?udo, najve?i broj ?lanova je vio iz Velog Loinja.
U koli nismo imali slobodnog prostora. kola je tada imala oko 1350 u?enika i sve su u?ionice u dvije smjene bile kompletno pune.
Dorian Boi?evi? bio je tada ?lan Valterove grupe.
Osobno sam prisustvovala jednom pripremanju za natjecanje.
Za?udila sam se koliko djeca znaju, koliko su se seriozno prihvatili posla.
No?no nebo po?ela sam razumijevati na posve druk?iji na?in. Bljetave zvijezde nisu vie bile romanti?ne krijesnice. One su uvijek bile okosnica Egipatskih ratara, svih pomoraca, geografa, astronoma, matemati?ara, a ako je suditi po Vu?edolskom zvjezdanim kalendaru i povjesni?ara.
I zato mislim da nam treba takva grupa.

Margita Nikoli?, prof. nekad ravnateljica Osnovne kole Maria Martinoli?a

 
PDF Ispis E-mail
Petak, 17 Travanj 2015 19:39

Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja, Astronomsko drutvo "Leo Brenner" i Hrvatski astronomski savez pozivaju Vas na javnu tribinu Ima li mjesta za tehni?ku kulturu i astronomiju na otoku Loinju? koja ?e se odrati u ?etvrtak 23. travnja 2015. u Dvorani crkve sv. Nikole (Ulica loinjskih brodograditelja, Mali Loinj) s po?etkom u 19:00 sati. Naime, Zajednica tehni?ke kulture i Astronomsko drutvo su jo 1. prosinca 2014. uputili dopis gradona?elniku, svim vije?nicima i svim pro?elnicama upravnih odjela vezano za stanje u tehni?koj kulturi na podru?ju grada odnosno nedostatak prostora i sredstava za rad tehni?ke kulture, ali do danas nitko nije ni na koji na?in reagirao na taj dopis pa smo odlu?ili u ovu problematiku uklju?iti iru javnost organizacijom javne tribine. Tribinu ?e voditi predstavnici udruga s podru?ja tehni?ke kulture.

 
FESTIVAL ZNANOSTI 2015 PDF Ispis E-mail
Petak, 17 Travanj 2015 19:29

Na Loinju 20.do 25.travnja 2015.odvija Festival znanosti u organizaciji Zajednice tehni?ke kulture Grada Malog Loinja na temu SUNCE. U provedbu Festivala znanosti smo se prvi put uklju?ili 2009. godine, a na dravnoj razini se on ove godine provodi 13. put. Informacije o programu Festivala znanosti na otoku Loinju moete prona?i na www.festivalznanosti.losinj.hr, a o cjelokupnom programu na dravnoj razini na www.festivalznanosti.hr.

 
JURIJEVA NO? 2015 PDF Ispis E-mail
Srijeda, 08 Travanj 2015 20:17

Svake godine oko 12. travnja (dana kada je 1961. godine prvi ?ovjek letio u svemir) diljem svijeta se obiljeava Jurijeva no? u spomen na taj povijesni poduhvat kozmonauta Jurija Gagarina. Astronomsko drutvo "Leo Brenner" u subotu 11. travnja 2015.organizira javno opaanje teleskopima idokumentarne projekcije o JurijuGagarinuna Rivi loinjskih kapetana (ispred pote) s po?etkom u20:30 sati.

 
ME?UNARODNA NO? ULI?NE ASTRONOMIJE PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 26 Ožujak 2015 21:04

U subotu 28. oujka 2015. obiljeava se VIII Me?unarodna no? uli?ne astronomije (ISAN 8). Ovo doga?anje pokuava pribliiti astronomiju i znanost svim ljudima na na?in da astronomi organiziraju opaanja teleskopima na ulici, gradskim trgovima, Obzirom da se na isti dan obiljeavanja Me?unarodne no?i uli?ne astronomije ove godine obiljeava i Sat za planet Zemlju, Hrvatski astronomski savez i Nae nebo Udruga za zatitu no?nog neba uputili su poziv gradovima i op?inama da ugase dio javne rasvjete u subotu 28. oujka 2015. kako bi upozorili na klimatske promjene i potrebu za smanjenjem svjetlosnog one?i?enja.

Astronomsko drutvo Leo Brenner ?e organizirati promatranje teleskopima u subotu 28. oujka 2015. na Rivi loinjskih kapetana (ispred pote)od 19:00 do 21:00 sati.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 7 od 18
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..