Home Novosti

Glavni izbornik

Novosti
PDF Ispis E-mail
Srijeda, 27 Prosinac 2017 00:00

Upravni odjel za kulturu, sport i tehni?ku kulturu Primorsko-goranske upanije, dana 21. prosinca 2017. godine, raspisao je Javni natje?ajza odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u podru?ju tehni?ke kulture u 2018. godini. Ukupno planirana vrijednost Natje?aja za 2018. godinu iznosi 430.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se moe prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najve?i iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna. Rok za podnoenje prijava programa/projekata po ovom Natje?aju je 30 dana od dana objave Natje?aja na mrenim stranicama Primorsko-goranske upanije (http://www.pgz.hr/natjecaji), a zavrava 19. sije?nja 2018. godine.

 
ZIMSKA RADIONICA ELEKTROTEHNIKE PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017 00:00

U dvorani crkve sv. Nikole 16. i 17. prosinca 2017. odrana je zimska radionica elektrotehnike. Prvog smo dana u?ili odlemljivati i zalemljivati na starim komadima elektronike, a drugog smo dana sklapali i lemili zvijezdu od LED dioda.

 
PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 04 Rujan 2017 12:31

Od 01. do 03. rujna 2017. u dvorani crkve sv. Nikole u Malom Loinju odrala se 1. loinjska ljetna kola tehni?kih aktivnosti. kola u je vodio predsjednik Zajednice Dorian Boi?evi?, mag. theol., a odvijala se u dvije radionice i to iz osnova robotike i osnova elektrotehnike. Na radionici osnova robotike je sudjelovalo pet polaznika u dobi od 9 do 12 godina, a isto tako i na radionici iz osnova elektrotehnike. Na radionici iz osnova robotike u?enici su se upoznali sa mBot robotom i osnovama programiranja robota u programu mBlock dok su se na radionici iz osnova elektrotehnike u?enici upoznali sa Arduino UNO mikroprocesorkom plo?icom, spajanjem led dioda i drugih komponenata te osnovama programiranja u programu Arduino IDE, a kona?ni je cilj bio spojiti i isprogramirati semafor za automobile i pjeake. Po zavretku kole svim je polaznicima uru?ena pohvalnica za uspjeno sudjelovanje na radionicama. Sredstva za provedbu ovih aktivnosti osigurana su putem javnih potreba u tehni?koj kulturi Primorsko-goranske upanije.

Roboti?ari

Elektrotehni?ari

 
PDF Ispis E-mail
Subota, 26 Kolovoz 2017 16:09

Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja

od 01. do 03. rujna 2017. organizira

1. LOINJSKU LJETNU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI

kola ?e se odvijati kroz tri radionice:

1. Osnove robotike za djecu od 9 do 12 godina
(u trajanju od tri dana maksimalno 5 polaznika)

2. Osnove elektrotehnike za djecu od 9 do 12 godina
(u trajanju od tri dana maksimalno 6 polaznika)

3. Modelarstvo za djecu od 9 do 12 godina
(u trajanju od tri dana maksimalno 6 polaznika)

Na ljetnu kolu tehni?kih aktivnosti se moete prijavitiputem nae Facebook stranice @ztk.losinj.hr

ili pozivom na broj 098 920 21 53 najkasnije do ?etvrtka 31. kolovoza 2017.

Program i poziv moete preuzeti klikom ovdje.

Na koli mogu sudjelovati sva djeca koja se trenutno nalaze na Loinju, a kola je potpuno BESPLATNA.

Sredstva za provedbu ove aktivnosti su osigurana putem javnih potreba u tehni?koj kulturi Primorsko-goranske upanije.

 
PDF Ispis E-mail
Srijeda, 09 Kolovoz 2017 00:00

Od 04. do 08. kolovoza 2017. u Malom Loinju se odravala 2. loinjska ljetna kola astronomije u organizaciji naeg drutva. kola se odrala u dvije grupe: mla?oj (5 do 8 godina) u kojoj je bilo 12 polaznika i starijoj (9 do 12 godina) u kojoj je bilo 6 polaznika, a kolu je vodio predsjednik drutva Dorian Boi?evi?, mag. theol. Teorijski se dio odravao u dvorani crkve sv. Nikole dok se onaj prakti?ni (astronomska motrenja) odravao na parkingu na novoj obali. Vie o koli moete pro?itati klikom ovdje.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 3 od 18
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..