Home Novosti

Glavni izbornik

Novosti
NATJECANJE MLADIH TEHNI?ARA PDF Ispis E-mail
Utorak, 31 Ožujak 2009 00:00

MALI LOINJ Mali Loinj ove se godine prvi put uklju?io u natjecanje mladih tehni?ara Hrvatske, koje se odrava ve? pedeset i prvi put. Na gradskom natjecanju u kategoriji zrakoplovnog modelarstva natjecalo se est u?enika O Maria Matinoli?a, a mentor im je Josip Luli?. Radove u?enika ocjenjivalo je Povjerenstvo za provedbu gradskog natjecanja mladih tehni?ara u sastavu, Dorian Boi?evi?, predsjednik povjerenstva te ?lanovi Hajdi Stepan?i? i Borislav Rai?. U kategoriji petih razreda 80, od ukupno stotinu bodova dobio je Luka Antunovi?, slijedi Roman Franulovi? sa 68 bodova, Karmelo koda 62 boda i Luka Baljak 42. U?enik estog razreda, Kristijan koda za svoj je rad dobio 75 bodova, a osma Luka Mari? 74 boda. Dorian Boi?evi? isti?e vanost ovog natjecanja jer su njegovom provedbom loinjski u?enici prvi put stekli mogu?nost kvalifikacije na upanijsko, a kasnije i dravno natjecanje mladih tehni?ara. Natjecanje je organizirala Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja, a provodilo se u u?ionici Astronomskog drutva Leo Brenner, prostoriji Drutva naa djeca i gradskoj sportskoj dvorani.

I.C.M. - Novi list, Utorak, 31. oujka 2009. - str. 14.

 
U HOTELU KRALJEVICA DODIJELJENE NAGRADE HZTK PDF Ispis E-mail
Petak, 27 Ožujak 2009 00:00

KRALJEVICA - Hrvatska zajednica tehni?ke kulture ju?er je u Kraljevici uprili?ila dodjelu javnih priznanja, po?asnih zvanja i nagrade HZTK za 2008. godinu u Hotelu "Kraljevica". Odbor za dodjelu priznanja i nagrada donio je odluku dodijeliti Nagradu za ivotno djelo Dragutinu Ogrizeku iz Osijeka za izniman i trajan doprinos razvoju udruga ininjera i tehni?ara i promicanju tehni?ke kulture tijekom vie od 50 godina rada u drutvu inovatora i tehni?koj kulturi, posebice u Osijeku i Osije?ko-baranjskoj upaniji. Godinju nagradu dobili su: Enes Bekteevi? iz ?akovca, Dragan Milec iz Valpova, Tomislav Nikoli? iz Splita, prof. dr. sc. Juraj Plenkovi? iz Rijeke, dr. sc. Branimir Ruoj?i? iz Pule, Mato imunovi? iz Starog Petrovog Sela i Darko Tomaek iz Varadina. Povelja HZTK pripala je Astronomskom drutvu "Istra" i Auto-klubu "Pula-Rovinj" iz Pule, Elektrostrojarskoj koli Varadin, Fotoklubu Osnovne kole Vidovec iz Vidovca, Kajak kanu klubu "Marsonia" iz Slavonskog Broda, Klubu mladih tehni?ara Osnovne kole Dubovac iz Karlovca, Krapinskom informati?kom klubu KRIK iz Krapine, Radioklubu "Kutina" iz Kutina, Ronila?kom klubu "pinut" iz Splita i Zajednici tehni?ke kulture Valpovo. Snjeani Baraba Seri? iz Osijeka, Dorianu Boi?evi?u iz Malog Loinja, Nenedu Horvtu i Stanku Tothu iz Varadina, Zvonku Koprivnjaku iz Pregrade te Lucianu uranu iz Pule dodijeljeno je po?asno zvanje instruktora-savjetnika HZTK, dok je Ivica Kolari? iz Varadina stekao po?asno zvanje mentora-savjetnika HZTK.

Prilikom obra?anja laureatima i skupu, predsjednik HZTK prof. dr. Ante Markoti? istaknuo je veliku vanost tehni?ke kulture u dananjem drutvu, to mediji i ira javnost ne zamje?uje dovoljno. Naglasio je kako baz tehnike i tehnologije nema ni sadanjosti ni budu?nosti, te da se Hrvatska moe podi?iti mnogim velikim ljudima i njihovim radom na podru?ju tehni?ke kulture, to nije slu?aj u drugim zamljama veli?ine Hrvatske.

Sinia PUCI?, Novi list, Petak, 27. oujka 2009. - str. 10.

 
PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 05 Ožujak 2009 20:48
U ?etvrtak 5. oujka 2009. odrano je upanijsko natjecanje iz astronomije u Osnovnoj koli Turni? u Rijeci.
Na natjecanju je sudjelovalo ?etvero u?enika Osnovne kole Maria Martinoli?a koji poha?aju sekciju iz astronomije u Astronomskom drutvu "Leo Brenner".
Nai su u?enici su postigli slijede?e rezultate:
Za kategoriju 4. razdreda o..
  • Stella Opa?ak - 1. mjesto
  • Domagoj Bogovi? - 2. mjesto
Za kategoriju 5. razreda o..
  • Leopold Mui? - 2. mjesto
Za kategoriju 6. razreda o..
  • Kristian Stepan?i? - 1. mjesto
 
OTO?NI SENIORI NA INFORMATI?KOM TE?AJU PDF Ispis E-mail
Subota, 20 Prosinac 2008 18:49

MALI LOINJ Loinjski umirovljenici ele se opismeniti za 21. stolje?e i s velikim entuzijazmom su se uklju?ili na te?aj informatike, koji u prvoj grupi polazi devet umirovljenika u?enika. Da umirovljenici ne ele zaostajati u novim znanjima potvr?uje podatak da su Udruzi umirovljenika ve? prijavljene jo dvije grupe od po devet ?lanova, koje ?ekaju da prva grupa zavri te?aj. Vrijedni ?aci informati?ku obuku, koju vodi Hajdi Stepan?i?, polaze u u?ionici Astronomskog drutva, koja je opremljena s devet ra?unala osiguranih od strane Hrvatske zajednice tehni?ke kulture.

Umirovljenici na te?aju informatike

u u?ionici Astronomskog drutva "Leo Brenner

Dorian Boi?evi?, predsjednik jedine oto?ne zajednice tehni?ke kulture, kae kako se ovaj te?aj organizira u suradnji triju loinjskih udruga, a bez potpore drave, regionalne ili lokalne samouprave:

- Ovaj je tip te?aja na otoku Loinju prvi put bio pokrenut 2005. godine u suradnji Astronomskog drutva "Leo Brenner" i Udruge umirovljenika Grada Malog Loinja. U to je vrijeme bio prvi i jedini te?aj informatike za umirovljenike na podru?ju Primorsko-goranske upanije. Naalost 31. sije?nja 2005. Astronomskom drutvu Grad Mali Loinj oduzeo je spremite u kojemu je bio pohranjen jedan dio opreme drutva, pa je iz tog razloga te?aj bio prekinut. Te?aj informatike za umirovljenike je, kao i prvi put, pokrenut eljom, trudom i sredstvima udruga jer se sredstva za provo?enje ovog tipa aktivnosti za umirovljenike nisu mogla dobiti ni od Grada Malog Loinja, ni od Primorsko-goranske upanije, a niti na natje?aju Uprave za oto?ni i priobalni razvoj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, namijenjenog oto?nim udrugama. Za idu?u godinu, kao i predhodnih godina godina, u prora?unu Grada Malog Loinja za sport i tehni?ku kulturu planira se izdvajanje nto vie od dva milijuna kuna od ?ega idu?e 2009. godine na sport otpada oko dva milijuna kuna, a na tehni?ku kulturu niti sto tisu?a kuna. Za cijelogodinji rad jedine oto?ne zajednice tehni?ke kulture u RH predvi?eno je samo deset tisu?a kuna. S obzirom na brojke, ulaganje u znanje i cjeloivotno obrazovanje na otocima je ?ista floskula, zaklju?uje Dorian Boi?evi?.

I. CUPA? MARKOVI? - Novi list - Subota, 20. prosinca 2008. - str. 16.

 
PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 01 Lipanj 2008 00:00

VELI LOINJ- Akcija je pokrenuta u suradnji Zajednice tehni?ke kulture Grada Malog Loinja, Udruge mladih Plan B i Astronomskog drutva Leo Brenner. Ovom akcijom mladi ele poru?iti mladima da svoje slobodno vrijeme mogu poput nas provesti u zajedni?kom druenju, na zabavan, ali i koristan na?in kroz razne akcije za boljitak naeg otoka. U tom smislu smo u nedjelju 1. lipnja 2008. prebojali uvredljiv, nasilan i prijete?i natpis: GOSTI DOBRODOLI ALI ?UVAJTE KOSTI!!! HOOLIGANS u Velom Loinju u blizini hotela Punte te na tom mjestu oslikali grb Veloga Loinja na kome se nalazi Kula koja je nekada bila stoer zatite ovog mjesta, a danas se u njoj nalazi izloena povijest mjesta i umjetni?ka galerija pa moemo re?i da je ona danas stoer kulture. Nadamo se da ?e slika Kule na ovome mjestu, umjesto uvredljivog i nasilnog napisa biti podsjetnik na to da je ovo kulturno mjesto i daseu njemu svatkomoeosje?ati dobrodoao.

 
«Početak«1112131415161718»Kraj»

Stranica 18 od 18
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..