Glavni izbornik

PDF Ispis E-mail
Srijeda, 15 Kolovoz 2018 00:00

Od 30. srpnja do 12. kolovoza na Loinju se odvijala 2. Loinjska ljetna kola tehni?kih aktivnosti u organizaciji Zajednice tehni?ke kulture Grada Malog Loinja. Kroz radionice iz programiranja u Scratchu (Code club), robotike, elektrotehnike i modelarstva je prolo 22 polaznika, a interes za radionice je bio skoro dvostruko ve?i. Sve su se radionice odvijale u dvorani crkve sv. Nikole u Malom Loinju jer Zajednica ne raspolae prostorom za rad, a bile su u potpunosti besplatne jer su sredstva za provedbu ljetne kole osigurana putem Javnih potreba u tehni?koj kulturi Primorsko-goranske upanije dok nam je dio strojeva za modelarstvo posudila Zajednica tehni?ke kulture Primorsko-goranske upanije. Radionice su vodili predsjednik Zajednice Dorian Boi?evi?, ?lan Izvrnog odbora Zajednice Martino Mukardin i student elektrotehnike Kristian Stepan?i?. Jedina zajednica tehni?ke kulture na otocima, Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja ?e ove godine obiljeiti deset godina rada i naalost idu?e ?e se godine vjerojatno morati ugasiti obzirom da u proteklih deset godina Grad Mali Loinj nije osigurao niti jedan kvadratni metar prostora za nae aktivnosti, a da na godinjoj razini za rad Zajednice izdvaja svega 5.000 kuna. O?ito je da lokalna politika nema sluha za ove aktivnosti i da ih ne zanima ve?a dostupnost i bolji standard izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti za djecu i mlade u podru?ju tehni?ke kulture.

Programiranje u Scratchu - Code club Loinj

Elektrotehnika

Modelarstvo

Robotika

 
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..